13 November 2009

Sayonara Semester 1 Tahun 1

Assalamualaikum, salam perjuangan.


Alhamdulillah, peperiksaan pada semester ini telah pun berakhir. Pada semester ini saya mengambil 6 mata pelajaran dan kesemuanya tamat sebelum saya bertamu ke Rumah Allah.


Tilawah al Quran I
31 Oktober 2009
ADM LT 5
Jam 9 pagi


Subjek ini merupakan subjek fundamental yang diwajibkan bagi para pelajar Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences. Saya mengambil subjek ini dengan Ustaz Abdul Khair Jalil, lulusan Mesir.


Saya begitu berpuas hati dengan teknik pengajaran beliau yang menggaitkan dengan matan al Jazari.


Jahili and Islamic Poetry Texts
3 November 2009
IRK SR 1.15
Jam 9 pagi


Madah ini merupakan kertas kedua decentralized exam saya pada semester ini. Ana berguru dengan Assoc. Prof. Dr. Ahmed Omran A. Ben Salim dari Libya. Pada mulanya, subjek ini diajar oleh Assoc. Prof. Dr. Majdi Hj. Ibrahim yang terkenal dengan program Hayya bil Arabiah di radio IKIM, namun berlaku perubahan pada minggu kedua semester.


Dr. Omran banyak mengaitkan subjek ini dengan budaya Arab dan asal bahasa Arab bagi perkataan-perkataan Arab.


كفر asalnya bermakna menutupi sesuatu sehingga diambil oleh bahasa Inggeris sebagai cover.Arabic for Academic Purpose (AAP)
3 November 2009
Banquet, CAC
Jam 3 petang


Mata pelajaran ini menyediakan para pelajar dengan kaedah-kaedah asas penulisan ilmiah. Saya belajar dengan Ustaz Ibrahim Khogaly ElSayed warga Sudan. Ustaz begitu menekankan kemantapan bahasa, malah tidak pernah menyemak assignment kita sebaliknya kita diminta membentangkannya di hadapan kelas sambil ditegur secara terus di mana salah dan silap kita.


Islamic Aqidah (Arabic)
6 November 2009
Foyer 1 (CAC)
Jam 9 pagiJika anda sering mendengar khutbah Jumaat anda mungkin mengenali pensyarah bagi subjek ini. Dr. Majdan Alias, mengajar Rukun Iman dengan menggunakan perbandingan agama.


Quranic & Prophetic Texts
10 November 2009
Main Hall (CAC)
Jam 9 pagi


Bagi mata pelajaran ini pula ana belajar dengan Dr. Nik Hanan Mustapha. Kami diajar mempraktikkan ilmu sorof, nahu dan balaghah potongan ayat-ayat al Quran dan hadis Nabawi.


Islamic Ethics (Arabic)
11 November 2009
Jam 3 petang
Foyer 1 CACBagi madah ini, ana menyelusuri perbincangan ahli-ahli falsafah berkenaan dengan akhlak di bawah seliaan Dr. Amilah Awang Abd. Rahman. Para pelajar didedahkan dengan keburukan dan kelemahan sistem moral Barat sebelum dibentangkan dengan sistem akhlak Islamiah yang syumul, bersifat rabbaniah, dan seimbang.


Sepanjang minggu peperiksaan, saya sentiasa mengikuti perkembangan Dr. Asri Zainal Abidin yang ditangkap atas kesalahan 'tiada tauliah'. Berdasarkan pemerhatian saya, beliau banyak menggunakan dalil-dalil al Quran dan as Sunnah dalam pengajaran beliau.


Saya juga suatu ketika dahulu pernah 'kurang senang' dengan gerakan beliau tanpa sebarang usul periksa, namun kehendak Allah mengatasi segalanya. Apabila saya menukar bidang pengajian saya daripada perubatan ke bahasa dan kesusasteraan Arab, saya lebih memahami isi-isi kuliah beliau yang begitu ilmiah.Benarlah sabda Rasulullah ini :

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين